Výuka zpěvu určena pro:

 • Zájemce o zpěv ve všech věkových kategoriích a různých oblastí hudebních žánrů, kteří chtějí zpívat jen pro svoje potěšení a chápou zpěv jako prostředek k uvolnění a relaxaci.
 • Začátečníky, kteří v sobě cítí potřebu zpívat, ale nevědí, jak na to.
 • Pokročilé: U pokročilých zpěváků vycházím z jejich předešlých zkušeností, které si již vybudovali a snažím se o umocnění jejich hlasového projevu, interpretace a výrazových možností.
 • Hlasový coaching: Zpívání souvisí s mluvením. Když se věnujete zpěvu, automaticky se zlepšuje i verbální projev a naopak.Proto doporučuji věnovat se zpěvu hlasovým profesionálům a všem, jejichž profese klade na jejich hlasový projev zvýšené požadavky.
 • Amatérské sborové zpěváky, kteří se zpěvu už věnují a chtějí zlepšit svůj hlasový projev, rozsah a rozšířit své hudební a pěvecké schopnosti v rámci osobnostního rozvoje.
 • Zpívání pro maminky s dětmi – Malé dítě si zpívá dříve než je schopné vyslovit první slabiku a zpěv matky na dítě působí blahodárně a má zklidňující účinky.
 • Děti – hudební přípravka pro předškoláky.
 • Příprava do studia, nebo třeba Superstar.

Výuka zpěvu, hodiny zpěvu formou individuální výuky

Lekce zpěvu jsou vedeny moderní formou pro každého žáka individuálně, s důrazem na jeho pěvecký originál. Součástí výuky jsou hlasová a dechová cvičení a nácvik písní na základě notového podkladu (ne však podmínkou).Učíme se vlastně ze sebe udělat hudební nástroj a zpívat lépe tím, že osvobodíme svůj hlas od překážek, či špatných návyků.

Výuka zpěvu je vedena citlivým způsobem a je upravena pro individuální potřeby a možnosti každého žáka. Vycházím z toho, že základy pěvecké techniky jsou v zásadě stejné a žánr je až v každém jednotlivci, přesto vám rád poradím s výběrem vhodného repertoáru, ať již na váš playlist nebo na konkurzy a přijímací zkoušky na umělecké školy.

Naučím vás i noty, se kterými vám půjde všechno lépe, ev. základy hudební teorie.

Proč se zpěvu věnovat a co tím získám?

Hudba a zpěv sahá dále než naše vědomí, což může být velmi dobrým podnětem v přiblížení člověka sobě samému. Zpěv spojuje myšlení a cítění a vytváří nové podněty i v mimo hudebních aktivitách.
Povznáší nás nad naši každodennost do nového životního zážitku. Zpěv nemá pouze umělecký, ale i léčebný a terapeutický účinek.
Zpěv je také prostředek jak svést lidi dohromady, i já za řadu let co se výukou zpěvu zabývám, získávám spoustu přátel a věřím, že jimi budete třeba i vy.

Hlavní technické zásady zpěvu

Pěvecká technika se skládá ze třech základních složek:

 • Dech
 • Fonace (tvoření tonu)
 • Artikulace (výslovnost)

Cílem je dosáhnout nezávislosti těchto složek, které ovlivňují konečný výsledek. Zpěv je dech a je polovinou úspěchu každého zpěváka.
Pěveckou oporu zajišťuje bránice, která svojí funkcí drží tón na správném místě.

Důležitý je vzpřímený a zároveň uvolněný postoj a ničím neomezovaný plynulý výdech, který je základem správného vedení hlasu. Zpěv je vlastně regulovaný výdech a je založen na pohybu. Nic není statické, hlas musí stále „běžet“, nesmí se zastavit. Svaly na krku jsou volné. Jediné svalové napětí, které při správném zpívání pociťujeme je v oblasti břišního a mezižeberního svalstva, které je pevné, ale pozor, žádná křeč! Jinými slovy, udržujeme stále elastickou nádechovou pozici, která sama tvoří oporu tonu.

Tón se vede obloukem skrz hlavu do předních částí obličeje (maska), aby však zněl v plné barvě a síle, musíme cítit jeho plynulé propojení do hrudních prostor.Poloha úst je volná s povolenou, nikam netlačenou spodní čelistí (pocit zívání). Přiměřený prostor v ústech, volnost krčních svalů a zpevnění v oblasti bránice umožní pěvecký dech.

Základem zpěvu je pocit plynulého navazování tónů (tzv.legato).
Tóny tvoříme s pocitem shora dolů. Čím je tón vyšší, tím je pociťován hlouběji v dechové opoře. Vokály tvoříme energicky, ale bez tlaku (dech nesmí v žádném případě působit tlakem na hlas). Souhlásky (konsonanty) je třeba vyslovit rychle na jejich foneticky správné pozici a směřovat je dopředu do prostoru před námi.